تاریخچه ظروف چینی | ظرف چینی چیست و از کجا آمده است؟

تاریخچه ظروف چینی

سرویس چینی یکی از ملزومات اصلی هر آشپزخانه است که برای خرید آن باید بسیار دقت کرد. شاید از مادربزرگ و پدربزرگ‌های خود شنیده باشید که در زمان آن‌ها، وقتی ظروف چینی برای بار اول پایشان به ایران باز شد، چقدر ارج و قرب داشتند و مختص بزرگان و خانواده سلطنتی بودند. اما کم کم […]